Zaad drogen & droogapparatuur Saatgut 
         trocknung         Drying 
         of 
         seeds         Sechage 
         de 
         semences

De teelt van zaden en granen is sterk kwaliteitsgericht, in elke fase van de productie. Het eindresultaat vraagt optimale condities voor drogen en opslaan van de zaden. Agratechniek BV is gespecialiseerd in installaties voor het drogen, verwerken en opslaan van alle soorten zaad.

Ons maatwerk in behandel- en bewaartechniek is steeds zorgvuldig afgestemd op eisen en wensen van veeleisende opdrachtgevers. Luisteren naar opdrachtgevers is de basis voor onze perfectie.
'We verstaan elkaar - en dat werkt!ĺ

www.agratechniek.nl


Zaad Agratechniek


 

Zaad drogen
Voor het drogen van zaad biedt Agratechniek meerdere drooginstallaties. Ook zijn er installaties voor het drogen en verwarmen van de lucht. Drogen van zaad kan in kisten of bakjes, dit is afhankelijk van het aantal. Flu´de bed droging of statische droging zijn mogelijke droogmethodes voor het zaad. De drogers bevatten speciale processors om het zaad automatisch naar het gewenste vochtgehalte  te drogen.

Een overzicht van verschillende drooginstallaties:


Continu kisten drogers
Met de continu kisten droger wordt elke kist met zaad individueel gedroogd. Met deze methode kunnen de droogkisten onafhankelijk van elkaar voor de zaad droger worden geplaatst en weer worden weggenomen. De droging kan zo direct aanvangen op het moment dat de kist gevuld is. Per kist kan de gewenste zaad droging worden geprogrammeerd en de droging zal stoppen op het moment dat het zaad het gewenste vochtgehalte heeft bereikt.
Meer informatie over continu drogen van zaad

Drogen met de Continu zaad droger

Statische kisten drogers
Een praktische droogmethode voor zaad is die met droogkisten. Het zaad in de droogkisten wordt voor een luchtverdeelsysteem geplaatst. De droogkisten zijn zo gemaakt dat elke kist individueel gedroogd wordt; lucht gaat per kistlaag gescheiden door het zaad en elke kist heeft zijn eigen luchtuitlaat. De laagdikte is nooit meer dan de kisthoogte. De ruimte wordt optimaal benut door het stapelen van de zaad kisten. De installaties kunnen als mobiele unit geleverd worden en kunnen eventueel buiten opgesteld worden. Vaste opstellingen kunnen in vrijwel elke bestaande (en nieuwe) ruimte ge´nstalleerd worden.
Meer informatie over statisch drogen van zaad

Drogen met de Statische zaad kisten droger

Gescheiden kisten drogers
De gescheiden kistendroger is een combinatie van de Statische kistendroger en de Continu kistendroger. Bij dit type zaad drooginstallaties worden kisten in een stelling gescheiden van elkaar tegen een luchtverdeelsysteem geplaatst. Via een LuchtMengUnit wordt door een ventilator lucht aangezogen en via uitblaas openingen verdeelt over de kistlagen en het zaad. Elke opening is voorzien van een mechanische klep. Bij het plaatsen van een zaad kist in de stelling wordt de klep van de lucht uitblaas opening automatisch geopend.
Meer informatie over het gescheiden drogen in kisten
Zaad drogen met de gescheiden kisten drogen
Mobiele laden Drogers
Deze droger of beluchter kan gebruikt worden om kleine hoeveelheden (basis) zaden te beluchten of te drogen. De droger bestaat uit een kast met laden waarin bakken met zaad gezet worden. Een ventilator zuigt verwarmde of geconditioneerde lucht aan en verdeelt deze over de verschillende bakken met zaad. Het zaad wordt zo in kleine hoeveelheden optimaal gedroogd.
Meer informatie over mobiele laden drogers

Zaad drogen met de mobiele laden droger

Bakkendrogers of beluchters
Deze droger of beluchter kan gebruikt worden om kleine hoeveelheden (basis) zaden te beluchten of te drogen. De zaad droger bestaat uit een staande kast waarin droogbakken met zaad geschoven worden. Een ventilator zuigt verwarmde of geconditioneerde lucht aan en verdeelt deze over de verschillende bakken met zaad. Bij het inschuiven van een bak wordt een klep bij de inlaatopening automatisch geopend. Via de inlaatopening wordt de lucht onder de bak verdeeld en vervolgens door het zaad geblazen. Het zaad wordt zo in kleine hoeveelheden optimaal gedroogd.
Meer informatie over bakkendrogers

Zaad drogen met de bakken droger

Cabinet drogers met bakken
Met de cabinetdrogers kunnen kleine tot middelgrote partijen behandeld zaad (gefilmcoat, gepilleerd etc) snel en gecontroleerd gedroogd worden. Een processor zorgt voor het optimale droogproces van het zaad terwijl de verwarmde of ontvochtigde lucht zorgt voor afvoer van vocht. Het zaad kan in een flu´de bed of statisch gedroogd worden.
Meer informatie over cabinet drogers met bakken

Zaad drogen met de Cabinet droger

Cabinet drogers met rotatietrommels
Bij de rotatiedrogers worden de natte zaden opgevangen in speciale trommels. De trommels met zaad worden in de cabinetdroger geschoven. De cabinetdroger is voorzien van een lade met rollen. Op de rollen kunnen 3x 2 trommels geplaatst worden. Een ventilator zuigt aan de bovenkant en creŰert onderdruk. Onder elke trommel zit een smalle opening. Door de onderdruk wordt lucht via de openingen in de lade door de trommels met zaad gezogen.
Meer informatie over cabinet drogers met trommels

Zaad drogen met de Cabinet drogerRegelaars voor het drogen van zaad


Bij het drogen en bewaren van zaden en granen is de balans tussen temperatuur, RV en luchtverversing belangrijk. Het vergt constant meten en regelen - Agratechniek biedt bedrijfszekere meet- en regeltechniek. Met de verschillende regelaars van Agratechniek kunt u het droogproces programmeren en regelen.
Ervaring van gebruikers: in de praktijk blijken de meer geavanceerde installaties vaak de meeste renadabele.

Een overzicht van verschillende soorten regelaars: 

Agra-Air-Control
Optimale droging van zaden en granen vergt ˇˇk een perfect regelsysteem om het drogingsproces te sturen. Het Agra-Air-Control systeem maakt dat mogelijk. Het is een bedrijfszeker microprocessor gestuurd systeem dat alert signaleert en reageert.
Daardoor wordt de kwaliteit van uw zaden optimaal blijft en de kiemkracht niet verminderd.
Meer informatie over de Agra-Air-Control

Agra-Air-Control

Agra-Dry-Control
De Agra-Dry-Contol (ADC) is een processor met een LCD Touch Screen. De ADC kan toegepast worden voor diverse besturingen van droogprocessen en het conditioneren van lucht. De ADC wordt gekenmerkt door een aantal basisinstellingen en regelingen.
Meer informatie over de Agra-Dry-Control

Agra-Dry-Control

Agra-Moist-Control
De Agra-Moist-Control (AMC) zorgt dat het zaad wordt gedroogd en bewaard bij de meest optimaal mogelijke luchtconditie. De drooginstallatie wordt alleen ingeschakeld wanneer de luchtcondities voldoen aan de ingestelde waarden bij diverse parameters. Als een van de gewenste waarden is bereikt zal de droging (tijdelijk) stoppen. Aangegeven wordt op welke parameter de droging is gestopt. Na een ingestelde tijd zal een herstart plaats vinden.
Meer informatie over de Agra-Moist-Control
Agra-Moist-Control
Agra-Central-Control
Middels de Agra-Processors kan elke drooginstallatie apart worden geregeld. De processors worden via een netwerkkabel aan een PC-interface gekoppeld. Ons software- programma Agra-Central-Control zet de volledige droogsturing op uw PC.
Meer informatie over de Agra-Central-Control

Agra-Central-Control


This website is also available in English, please visit the website about the drying of seeds

Naast het drogen van zaden en granen is Agratechniek ook gespecialiceerd in het drogen en verwerken van bloembollen.
Bezoek voor meer informatie onze website over bloembollen drogen
Of bezoek onze algemene website www.agratechniek.nl 

Het zusterbedrijf van Agratechniek, Apak Bouwtechniek is gespecialiceerd in Houten Bergingen en Stelkozijnen